Mikado

 
Het adres:

Geleenstraat
(gevel parkeergarage)

Mikado

De maker:

Jules Claes

 

Materiaal:

Staalplaat

Meer staal....
Geplaatst:

1991

 
Toelichting:

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Belgisch en Nederlands Limburg, vond het project “Grenzeloze samenwerking” plaats. Op initiatief van acht Juniorkamers in beide provincies vond een soort uitwisseling plaats waarbij Nederlandse kunstenaars actief waren in België en Belgische kunstenaars in Nederland. 
Het Mikado-spel heeft de uit Genk afkomstige beeldende kunstenaar geïnspireerd tot het maken van dit werk. De mikado-stokjes zijn voorzien van de nationale kleuren van de toenmalige EU-lidstaten.

Uit: “Beeld voor beeld, impressies binnenstad Heerlen.” 
Cluster cultuur, dienst WWS, gemeente Heerlen; z.j.

Beeld verder

Terug naar de lijst van de beelden
Terug naar de lijst van kunstenaars
Terug naar de lijst van locaties
Naar het hoofdmenu