D'r Maatbül

 
Het adres:

De Bongerd

D'r  Maatbül

De maker:

Sjef Drummen
* 1921 Heerlen
+1996 Heerlen

De tekstplaat

Materiaal:

Brons

Meer brons...

Het volgen van een link 
onderbreekt uiteraard 
de via
Beeld verder

ingestelde volgorde.

Oorspronkelijk geplaatst op 5-2-1988, 
later verplaatst naar de huidige plek, en op 15 juni 2005 opnieuw onthuld.
Toelichting:

Dit bijna 2 meter hoge beeld van Sjef Drummen is een hommage aan vier tot vijf generaties marktkooplieden die vanaf het begin van de markt, meer dan 150 jaar geleden, voor een enorme bedrijvigheid in de stad zorgden. “D’r Maatbuul” (Heerlens voor marktkoopman) is een creatie in brons waarin het aanprijzen van de “de negotie” treffend is weergegeven; een groenteboer die luid schreeuwend een bloemkool omhoog houdt.

Uit: “Beeld voor beeld, impressies binnenstad Heerlen.” 
Cluster cultuur, dienst WWS, gemeente Heerlen; z.j.

Meer werk van deze kunstenaar:  Verrijzenis

Beeld verder

Terug naar de lijst van de beelden
Terug naar de lijst van kunstenaars
Terug naar de lijst van locaties
Naar het hoofdmenu