Chi-Rho

(c - r)

 
Het adres:

Coriocenter

Chi-Rho
 
De maker:

Jos Hermans
* Nuth, 22 - 09 - 1930

 
Materiaal:

 Gemoffeld staal

Geplaatst:

2000

 
Toelichting door de kunstenaar:

Bij mijn ontwerp ben ik uitgegaan van de historie van Heerlen.

De betekenis van Chi-Rho.
In Limburg zijn recentelijk fragmenten van een Romeinse helm gevonden uit de jaren 350 - 400 na Chr.
Op de helm van Romeinse soldaten werd dit insigne bevestigd met de Griekse letters 
c r

(spreek uit: chi rho)

Het plaatsen van dit insigne werd gezien als een teken van overwinning en brengers van cultureel en
historisch erfgoed. Hoofdman betekende Helmman.
Daarom heb ik in mijn kunstwerk gezocht naar helmachtige vormen [midden] en bootvormige uitlopers
[links en rechts] als associaties met de Romeinen: holle en bolle vormen.
De Romeinen gebruikten de dalen van de Geleenbeek en Caumerbeek om per boot naar hun Coriovallum en het Thermencomplex te gaan. [thans Thermenmuseum]

Mijn beeld geeft een verwijzing naar mytisch besef van het verleden en tevens een knipoog naar de
mijnindustrie. [constructieve voet van het kunstwerk, idee van een schacht.)
Analoog aan de expansiedrift die Heerlen altijd heeft uitgestraald, zowel cultureel als architectonisch.
Ook dit heb ik in mijn kunstwerk tot uitdrukking willen brengen als een krachtig teken van het verleden
en het heden.

Meer werk van deze kunstenaar:  Steenbok

Fontein
Hogeschool
Venlo 1991

Fontein

Nevenstaande foto werd ter beschikking 
gesteld door www.kunstinderegio.nl .

Meer werk elders

Beeld verder

Terug naar de lijst van de beelden
Terug naar de lijst van kunstenaars
Terug naar de lijst van locaties
Naar het hoofdmenu